Verkeersbord van 70 km/u op een gewestweg

Vanaf 1 januari 2017 geldt in Vlaanderen een snelheidslimiet van 70 km/u op iedere weg buiten de bebouwde kom die geen autosnelweg of 2x2-weg met middenberm is.

 

Verkeersbord van 90 km/u op een gewestweg

Buiten de bebouwde kom is er vaak al een 70 km/u-limiet. Het zijn dus vooral de borden die veranderen, en niet de snelheid. Enkel waar een andere snelheid geldt, zal een bord staan. Op wegen waar 70 km/u geldt, staat niet langer een bord.

Overdaad aan verkeersborden

Dat is een goede zaak want minder verkeersborden betekent meer verkeersveiligheid. Vanaf 1 januari word je als automobilist immers minder afgeleid.

 

Deze nieuwe maatregel geldt enkel in Vlaanderen

AnimatieIn 1975 werd de algemene snelheidsbeperking van 90 km/u op de openbare wegen buiten de bebouwde kom ingevoerd. Ondertussen is de ruimtelijke structuur gewijzigd: Vlaanderen kent vandaag een uitzwermende lintbebouwing.

 
Naast een verbindingsfunctie kregen wegen buiten de bebouwde kom steeds meer een erftoegangsfunctie. Bebouwing, bevolkingsdichtheid, gemotoriseerd verkeer, bewustwording van duurzame mobiliteit en toegenomen aandacht voor de zwakke weggebruiker leidden ertoe dat de Vlaamse overheid koos voor een verlaging van de snelheidslimiet van 90 km/u naar 70 km/u.

Minder borden, meer verkeersveiligheid

  • Minder afleiding tijdens het autorijden
  • Minder verwarring omtrent het snelheidsregime
  • Minder te onderhouden borden
  • Minder aanvullende verkeersreglementen

Ontdek hieronder waar en welke snelheid geldt per voertuig.

Snelheid

Maar wat met een weg waar veel wordt overgestoken? Of waar dagelijks honderden fietsers passeren? Er zijn enkele uitzonderingen op de 70 km/u-regel. De Vlaamse overheid zorgde voor de handleiding “Snelheid op Vlaamse wegen buiten de bebouwde kom” met duidelijke richtlijnen rond snelheidsbeperkingen.

Lees de hele handleiding hier en kom te weten in welke situaties een afwijking van de standaardlimieten kan.

Het bannermateriaal downloaden kan u door met de rechtermuisknop op een bannerformaat te klikken en te kiezen voor 'Opslaan als…'. 

Download hier het bannermateriaal met campagnebeeld: